MSI10 Inverter MasterDrive

Milyen időopciókkal élnek,

Az óvintézkedések figyelmen kívül hagyása testi sérüléshez, halálhoz vagy a készülékek milyen időopciókkal élnek vezethet.

Vállalatunk semminemű felelősséget vagy törvényi kötelezettséget nem vállal abban az esetben, ha a kézikönyvben foglalt biztonsági óvintézkedések be nem tartása következtében testi sérülés, halál vagy a készülékek károsodása következik be. Ezek a figyelmeztetések ismertetik a veszély elkerülésének módját is. A kézikönyvben használt biztonsági figyelmeztető jelzések az alábbiak: Jelzések Név Utasítás Rövidítés Veszély Veszély A vonatkozó előírások be nem tartása súlyos testi sérülést vagy akár halált okozhat Figyelmeztetés Figyelmeztetés A vonatkozó előírások be nem tartása a készülékek károsodásához vezethet Ne tegye A vonatkozó előírások be nem tartása a Elektrosztatikus nyomtatott áramköri lap károsodásához kisülés vezethet Forró oldalfelületek Megjegyzés Forró oldalfelületek Megjegyzés A készülék oldalfelületei felforrósodhatnak.

Ne érintse meg! A vonatkozó előírások be nem tartása testi sérülésekhez vezethet Megjegyzés 4 5 1. Ne hajtson végre huzalozást, ellenőrzést vagy bármely alkatrész cseréjét mindaddig, amíg a készülék áram alatt van.

Ki követelheti adócsökkentését az Orosz Föderációban

Mielőtt a készüléken huzalozást vagy ellenőrzést hajtana végre győződjön meg arról, hogy az elektromos tápellátást lecsatlakoztatták, valamint várja meg, amíg az inverteren megjelölt idő letelik vagy a DC busz feszültsége 36 V alá csökken.

Az alábbi táblázat tartalmazza az előírt várakozási időt: Invertermodul Milyen időopciókkal élnek várakozási idő Egyfázisú V 0. A fűtőtest alapzata üzem közben felforrósodhat. A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg! Az inverter elektromos alkatrészei és belső elemei elektrosztatikusak. Tegye meg a megfelelő intézkedéseket az üzem közbeni elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében Leszállítás és beszerelés Kérjük, tűzálló anyagra állítsa fel és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól az invertert.

 1. LG 27MT93S-PZ Navodila | Manualzz
 2. Олвин понял, что это -- урок.
 3. Подобно любому человеку, Элвин был в какой-то степени машиной, действия его предопределялись наследственностью.
 4. Érmék hogyan lehet gyorsan pénzt keresni
 5. Узнав от коммуникаторов об их отсутствии, он не очень-то огорчился, но все же оставил им короткое сообщение о своем возвращении - впрочем, сейчас об этом наверняка уже знал весь город.

A fékrendszer opcionális alkatrészeit fékellenállások és visszacsatolási egységek a kapcsolási rajz szerint csatlakoztassa. Ne üzemeltessen semmilyen egységet az inverteren, ha azon sérülés nyomai vagy hiányzó alkatrészek figyelhetők meg.

Ne érintse meg az invertert nedves tárgyakkal vagy testekkel, ellenkező esetben elektromos áramütés következhet be.

MSI10 Inverter MasterDrive

Megjegyzés: A mozgatáshoz és beszereléshez megfelelő szerszámokat válasszon az inverter biztonságos és rendeltetésszerű üzemelése, illetve a testi sérülés vagy halál elkerülése érdekében. A testi épség megóvása érdekében a berendezést felállító személynek mechanikai óvintézkedéseket kell tennie, például munkavédelmi cipőt és kezeslábast kell viselnie.

milyen időopciókkal élnek bináris opciók mmcis

Kerülje a fizikai ütést vagy vibrációt a berendezés kiszállítása és beszerelése során. Ne mozgassa az invertert a fedelénél fogva.

Milyen gyógyszerek vannak a listán

A fedél ugyanis leválhat. A berendezés gyermekektől és egyéb nyilvános helyektől távol szerelje be. Az inverter nem felel meg a IEC szabványban meghatározott kisfeszültségvédelemre vonatkozó előírásoknak, ha a beszerelés helye méter tengerszint feletti magasságon van. Az inverter üzemelése közben a kóboráram 3,5 ma fölé emelkedhet. Szakszerűen biztosítson földelést, és gondoskodjon arról, hogy a földelő ellenállás 10Ω alatt legyen.

A PE földelő konduktor vezetőképessége megegyezik a fáziskonduktoréval azonos keresztmetszeti területtel. Kérjük, a eladási opció jogosít fel tápvezetékeket és motorvezetékeket szakszerűen csatlakoztassa, ellenkező esetben az inverter károsodása következhet be. Az inverter üzemelése közben nagyfeszültség van jelen a berendezés belsejében.

A gombsor beállításán kívül ne hajtson végre semmilyen műveletet.

A szolgáltatásokat az Orosz Föderációban működő engedélyezett egészségügyi intézmény nyújtotta.

Ha P Ne kerüljön közel az inverterhez vagy a motorhoz. Az inverter nem használható vészleállító bitcoin vásárlás kínában. Az inverter nem használható a motor hirtelen lefékezéséhez. Mechanikai fékezőeszközt kell biztosítani.

Megjegyzés: Ne kapcsolja be vagy forex credit transfer túl gyakran az inverter bemeneti tápellátását.

Hosszabb ideig tárolt inverterek esetén végezzen ellenőrizze és állítsa be milyen időopciókkal élnek kapacitív ellenállást, majd használat előtt próbálja meg újból működésbe hozni lásd: Karbantartás és Hardverhiba diagnosztizálása. Üzemeltetés előtt fedje le az első táblát, ellenkező esetben elektromos áramütés következhet be Alkatrészek karbantartása és cseréje Az inverter karbantartását, ellenőrzését és alkatrészeinek cseréjét csak szakképzett villanyműszerészek hajthatják végre.

Csatlakoztassa le az inverterre kapcsolt valamennyi tápellátást a kivezetés huzalozása előtt. A lecsatlakoztatást követően várjon legalább az inverteren megjelölt ideig. Karbantartás és alkatrészcsere során gondoskodjon arról, hogy csavarok, vezetékek vagy más vezetőképes anyagok ne eshessenek az inverter belsejébe. Megjegyzés: Kérjük, a csavarok meghúzásához megfelelő nyomatékot alkalmazzon. Karbantartás és alkatrészcsere során az invertert, alkatrészeit és összetevőit tartsa távol a gyúlékony anyagoktól.

Ne hajtson végre szigetelési vagy nyomásellenőrzést az inverteren, és ne kísérelje meg lemérni az inverter vezéráramát megaméter használatával Selejtezés utáni teendők Az inverter nehézfémeket tartalmaz.

Ipari szennyezőanyagként kezelje. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések vagy párásodás a csomagoláson. Ellenőrizze a csomagolás külsején található típusmegjelölést tartalmazó címkén lévő információkat, 6 7 hogy meggyőződhessen arról, hogy a meghajtás milyen időopciókkal élnek típusú.

Ellenőrizze, hogy nem tapasztalhatók-e víz nyomai a csomagoláson, illetve az inverter nem károsodotte vagy jutott-e víz a berendezésbe. Ellenőrizze a csomagolás külsején található típusmegjelölést tartalmazó címkén lévő információkat, hogy meggyőződhessen arról, hogy a típustábla megfelelő típust mutat-e.

milyen időopciókkal élnek trendvonalak ábrázolása példa

Ellenőrizze, hogy a berendezés belsejében lévő kiegészítők beleértve a használati útmutatót és a kezelőgombsort hiánytalanul megvannak-e. Ellenőrizze a terhelés típusát, és győződjön meg arról, hogy üzem közben az inverteren nem jelentkezik-e túlterhelés, illetve ellenőrizze, hogy a meghajtás nem teszi-e szükségessé a teljesítményfok módosítását.

Az óvinézkedések figyelmen kívül hagyása esi sérüléshez, halálhoz vagy a készülékek károsodásához vezehe. Vállalaunk semminemű felelőssége vagy örvényi köelezesége nem vállal abban az eseben, ha a kézikönyvben foglal bizonsági óvinézkedések be nem arása kövekezében esi sérülés, halál vagy a készülékek károsodása kövekezik be. Ezek a figyelmezeések ismereik a veszély elkerülésének módjá is. A kézikönyvben használ bizonsági figyelmezeő jelzések az alábbiak: Jelzések Név Uasíás Rövidíés Veszély Veszély A vonakozó előírások be nem arása súlyos esi sérülés vagy akár halál okozha Figyelmezeés Figyelmezeés A vonakozó előírások be nem arása a készülékek károsodásához vezehe Ne egye A vonakozó előírások be nem arása a Elekroszaikus nyomao áramköri lap károsodásához kisülés vezehe Forró oldalfelüleek Megjegyzés 1. Ne érinse meg!

Ellenőrizze, hogy a tényleges motoráram kisebb-e az inverter névleges áramánál. Ellenőrizze, hogy a terhelés vezérlési pontossága megegyezik-e az inverterével. Ellenőrizze, hogy a beérkező tápfeszültség megegyezik-e az inverter névleges feszültségével Környezet Ellenőrizze az alábbiakat a tényleges beszerelést és használatot megelőzően: 1.

Ellenőrizze, hogy az inverter környezeti hőmérséklete 40 alatt van-e.

Ezenfelül, az inverter nem üzemeltethető, ha a környezeti hőmérséklet 50 felett van. Megjegyzés: szekrénybe szerelt inverter esetén a környezeti hőmérséklet a szekrényben lévő levegő hőmérsékletét jelenti. Ellenőrizze, hogy a tényleges használatban lévő inverter környezeti hőmérséklete felett van-e.

 • Какое-то мгновение ему казалось, что на этот раз мозг ошибся: слишком уж разрежен был здесь воздух, слишком мало кислорода доносил он до легких.
 • Множество из возведенных им людских муравейников просуществовали несколько столетий, а некоторые жили и целыми тысячелетиями, прежде чем Время унесло с собой их имена.
 • Олвину это тоже пришло в голову.
 • И тебе я благодарен,если ты и не одобряешь того, каким образом я воспользовался твоими уроками.
 • A bináris opciók szintje szerinti kereskedés stratégiája
 • Стена растворилась; перед ним стоял Хедрон.

Amennyiben nem, akkor biztosítson fűtőberendezést. Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetési helyszín tengerszint feletti magassága m alatt van-e. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor biztosítson további védelmet az inverterek számára.

Ellenőrizze, hogy a tényleges üzemeltetés helye ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, és idegen tárgyak ne kerülhessenek az inverterbe.

milyen időopciókkal élnek forex piaci hatástalanság

Ellenőrizze, hogy nincs vezetőképes por, vagy gyúlékony gáz a tényleges üzemeltetési helyen. Ellenőrizze, hogy a kimeneti és bemeneti vezetékek terhelési tartománya egyezik a tényleges terhelési szükséglettel. Ellenőrizze, hogy az inverter kiegészítői megfelelően és szakszerűen telepítve legyenek. A telepítési vezetékeknek meg kell felelniük minden alkatrész követelményének beleértve a reaktort, bemeneti szűrőket, kimeneti szűrőket, DC reaktort és a fékellenállásokat.

milyen időopciókkal élnek bitcoin bónusz opció

Ellenőrizze, hogy az inverter nem gyúlékony anyagokra lett telepítve, és a hőtermelő kiegészítők reaktorok és fékellenállások közelében nincs gyúlékony anyag. Ellenőrizze, hogy az összes vezérlő vezeték és tápvezeték különállóan fut, és az elvezetés megfelel az EMC követelménynek.

Ellenőrizze, hogy a földelési rendszerek szakszerűen földelve vannak, az inverter követelményeinek megfelelően.

What silence can teach you about sound - Dallas Taylor

Ellenőrizze, hogy a felhasználói kézikönyvben meghatározottak szerinti szabad terület elegendő-e. Ellenőrizze, hogy a telepítés alkalmazkodik a felhasználói kézikönyv utasításaihoz. A meghajtást függőleges pozícióban kell telepíteni.

Ellenőrizze, hogy a külső csatlakozóvég szorosan rögzítve legyen, és a forgatónyomaték megfelelő legyen. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e csavarok, vezetékek, vagy egyéb vezetőképes tárgyak az inverterben. Ha igen, vegye ki őket Alapvető üzembe helyezés Az alábbiak szerint fejezze be az alapvető üzembe helyezést, mielőtt ténylegesen használná: 1.

Automatikus beállítás.

milyen időopciókkal élnek olymp üzleti bináris lehetőségek

Ha lehetséges, csatolja le a motorterhelésről, hogy elindíthassa a dinamikus automatikus beállítást. Vagy ha nem lehetséges, statikus automatikus beállítás is rendelkezésére áll. Léptetve helyezze üzembe a készüléket, és ellenőrizze, hogy a forgási irány megfelelő-e. Ha nem megfelelő, változtassa meg a forgási irányt a motor milyen időopciókkal élnek által.

Они переступили через порог, сделали несколько шагов по короткому коридору и оказались внутри огромной полости, стены которой плавными изгибами смыкались метрах в ста над их головами. Колонна, по внутренней части которой они опустились, казалась слишком тонкой, чтобы удержать каменный груз весом в миллионы тонн. В сущности, она выглядела не столько как составная часть всего помещения, сколько как позднейшее добавление.

Állítson be minden vezérlő paramétert, majd üzemeltesse.