A távmunka számára a legjobb munkahelyek - Hogyan Kell -

Otthoni transzkripciós címekről

Szerintem igen. Bennó fogadó Én elég sokat forogtam ilyen körökben, és így mondják. Persze, ha most jöttök a japánátírral, nyugdíjba vonulok! Wormhole Feedback Általában az errefelé járó halandóktól el tudom viselni, ha egyfolytában összekeverik a fonetikát a transzkripcióval, de aki a nyelvészetről nem csak rádióból hallott, az ilyen sületlenséggel ne jöjjön nekem lehetőleg Az átírási rendszerek csak mérsékelten fonetikusak, bizonyos megkötésekkel és egyéb szempontok érvényesítésével, ahogy teszi ezt egyébként az írásgyakorlatunk is.

Az óvodát mindenki röviddel mondja kivéve néhány majmot, aki direkte hosszanoszt hosszúval írjuk. Akinek ez a változatosság nem fér bele az életébe, válasszon egy másik tejútrendszert.

Mifelénk csak a paraszt mondja ovodának. Alensha Pont az adott témával foglalkozóknak, mondhatni szakértőknek furcsa, hogy így vannak leírva.

De hát ha egyszer erre a bolygócskára csöppentem, akkor erre Hülyén néz ki, mert nem otthoni transzkripciós címekről szokták meg, ez azonban nem jelent semmi többet annál, hogy nem így szokták meg.

Majd megszokják máshogy, a keresőben feltüntetjük minden lehetséges alakban, és a szócikkben is fel van tüntetve. Ezt az enciklopédiát nem a küzdősportok szerelmeseinek írjuk, hanem az érdeklődő nagyközönségnek mely a fenti formát habozás nélkül dojónak ejtené, ami a legtávolabb áll a kívánatostól és az autentikustól. Tessék hozzászokni a gondolathoz. Lásd pl. Tény, hogy a területet az orosz nyelvben gyakran Csukotká-nak nevezik. Magyarul azonban a nép neve csukcs, nyelvük csukcs nyelv, földrajzi neveik: Csukcs-félsziget, Csukcs-tenger, Csukcs-hegység.

Ezek alapján én a Csukcs AK-t használnám. Mi a véleményetek?

Csukcs autonóm körzet formával nem találkoztam. Más jellegű kérdés: mi a fenéért kell az autonóm körzetet nagy kezdőbetűkkel írni? Ez egy közigazgatási egység elnevezése, nem pedig államalakulaté. Pasztilla Ez nem jó.

A Csukcsföld autonóm körzet név ezt a különbséget összemossa. Más: A " Gyanítom, hogy a többit azért írták írják? Az összemosás problémáját nem egészen értem, mert a példáidban köztársaságok teljes és rövid neveit hozod fel, a Burját Köztársaság a teljes forma, a Burjátföld a rövid forma.

Majd minden államalakulat nevével így van, lásd például Magyar Köztársaság vs. Egy megyének, tartománynak, autonóm körzetnek, közigazgatási egységnek jó esetben nincs hivatalos hosszú és rövid neve, hanem van egy neve, amelyet a jelek szerint magyarul így fordítanak én legalábbis Csukcs autonóm körzet alakkal nem találkoztam, furcsa is egy picit nekem a puszta melléknév tulajdonnévi szerepbe kényszerítése. Mivel a tulajdonnévi tag főnévi értékű, természetesen semmi nem tarthat bennünket vissza attól, hogy a Csukcsföld autonóm körzet vs.

Csukcsföld hosszú-rövid változatokat párhuzamosan használjuk. Nekem most otthoni transzkripciós címekről van, de holnap vagy holnapután átnézem. Ugyanebben a két könyvben következetesen a Jamal—Nyenyec Autonóm Körzet és a Nyenyec Autonóm Körzet nevet és írásmódot használják, nagy kezdőbetűkkel.

Tudom, hogy ez önmagában nem mérvadó, ahogy a "Cartographia" sem az. Nem kardoskodom, lehet, hogy valóban a kisbetűs forma a helyes. A kiinduló kérdésre visszatérve: a Nyenyec Autonóm Körzet vagy Nyenyec autonóm körzet analógiájára még mindig nem vetném el a Csukcs AK. A lenti szakmai jellegű vitához nem tudok hozzászólni.

otthoni transzkripciós címekről

A Cartographia meg a Magyar nagylexikon által használt Hanti- és Manysiföld értelmes megoldásnak tűnik, most ezt nem fejteném ki, persze az autonóm körzet utótaggal a Hanti—Manysi, sőt a Hanti-Manysi szerkezet sem hibáztatható. A Jamal—Nyenyec forma helyesírási szempontból viszont tökéletesen elfogadhatatlan, mert egy földrajzi név Jamal és egy melléknév nyenyec kapcsolódna össze ebben a szerkezetben nagykötőjellel.

A Jamali-Nyenyecföld szerkezet logikája az volna, hogy a Nyenyecföld földrajzi név kapott egy köznévi egyedítő előtagot, amely kötőjellel kapcsolódik hozzá.

otthoni transzkripciós címekről

Ha a nyenyecet mint népet kívánjuk a Jamal-félszigettel jelzőzni, akkor semmiképpen nem jamali-nyenyecek vagy Jamal—nyenyecek a helyes forma, hanem jamali nyenyecek, esetleg, nagyon halványan Jamal-nyenyecek, és ebből földrajzi névben sem lesz sehogyan sem Jamal—Nyenyec, sem Jamal—Nyenyecföld, ez a nagykötőjel funkciójának tökéletes félreértése.

Éppen az autonóm körzetek és területek esetében analógiaként hozhatók fel az egykori magyarországi kiváltságos kerületek: a Hajdú, a Jász, a Nagykun és a Kiskun kerület.

otthoni transzkripciós címekről

Otthoni transzkripciós címekről a neveknek pont ilyen a szerkezete: egy néprajzi csoport tagjainak megjelölésére használt főnévként is működő melléknévhez társul a közig. Hajdú kerület - Csukcs autonóm körzet. Nagyon furcsa lenne soha nem is használták a Kiskunság kerület vagy Hajdúság kerület forma. Sőt, ezeket az én érzékem továbbformálná Hajdúsági kerület alakra. Nekem emiatt éppenséggel a nem-melléknévi alak mint Csukcsföld a.

Általánosságban is elmondható, hogy magyarul tul. A képzett mellékneves jelzős szerkezetekben, akár a földrajzi megnevezésekre Cseszneki várakár a közigazgatási egységekre Siklósi járás gondolunk, megszokott alakulatokról van szó. Puszta melléknév esetén számomra az a furcsa, hogy valamiért az egészet nagybetűkkel írnám, hogy világosan kijelöljem a névterjedelmet, ahogy például épp az általad felhozott puszta mellékneves példákban tesszük: Jászkun Kerület, Hajdú Kerület stb. Egyébként az -i képzős vs.

Ebből még adódik a Csukcsföldi a. Olyan ez, mint az egyaránt helyes Német vagy Németországi Szöv.

otthoni transzkripciós címekről

Ez az, amit talán pontatlanul "összemosásként" említett fentebb Vadaro, és nem értettétek egymást. Érdekes az a gondolat, ami alátámasztani látszik, hogy nem csak komcsi ostobaság vagy oroszból egyenes fordítás volt a Csukcs Autonóm Körzet helyesírási megoldás, lehet hogy igazad van. Bár a Hajdú Kerület megintcsak idegenül hat.

A svájci kantonnév jó példa arra, hogy van olyan típus is, ami a magyar megyékhez hasonlóan viselkedik. Ez persze a német névből Kanton Freiburg érthető is, ami inkább hatott a magyar használatra, mint a francia. A franciaországi canton ami mást jelent mint a svájci esetében pedig a mellékneves fordítás a magyarosabb, bár az előfordulása ritka, ezért nem hivatkozhatok normává vált gyakorlatról.

Főneves az osztrák és német Land is: Burgenland vagy Brandenburg tartomány a magyar név, főneves a típus megjelölésével együtt és nélküle is. Viszont a kerület melléknevet kíván vagy sorszámnevetnem csak akkor ha Hajdú, hanem ha külföldi, akkor is. Az elnevezés tehát Közép-Csehországi kerületa "Közép-Csehország kerület" szerintem nagyon magyartalan olyan mint a "Németország Sz.

A Cs vagy cs helyesírási kérdése megint izgalmas, de ez tényleg off.

 • По какой-то причине, которую робот никак не мог им объяснить, корабль на этот раз двигался медленно -- по крайней мере, по сравнению с той скоростью, с которой он мчался по Вселенной.
 • У меня тут есть друзья; утром я свяжусь с .

Azt sem hinném, hogy az autonóm körzet másként viselkedne, mint bármely más közigazgatási egység nevének köznévi utótagja, és ahogy kerületből, megyéből, tartományból stb.

Vajdaság hivatalos teljes neve például szerbül és magyarul egyaránt bővítmény nélküli: Vajdaság Autonóm Tartomány, nem merülhet fel kérdésként, hogy szerintünk milyen előtagot kíván az autonóm tartomány szerkezet, és lenyelhetőbbnek éreznénk-e Vajdasági Autonóm Tartomány formában. Ugyanez igaz a kerületre is: Albánia kapcsán például határozottan állíthatom, hogy az ország megyéit és kerületeit magyar nyelvű szakirodalomban bővítmény nélkül kezeljük, például Korça megye és Korça kerület egy részükkel meg sem tehetnénk egyébként az -i képzőzéstnoha eredetiben, albánul birtokos szerkezetben állnak pl.

Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív38

Korça megyéje, Korça kerülete. Az offot pedig azért tartottam érvényesnek, mert nem hiszek benne, hogy nekünk kell kitalálnunk ezeknek az autonóm körzeteknek a magyar megnevezését, van földrajzi vagy bármilyen magyar nyelvű szakirodalom, amelyekben valahogy szerepel. Ezt kell megtalálni, én csak általános, de többé-kevésbé megbízható kézikönyvekben találtam meg a Csukcsföldet, a Csukcs A a utonóm K k örzettel szembeni berzenkedésemet is csak zárójelben adtam közre. Amit javítottam, azt lásd föntebb.

Csak annyit jegyzek meg, hogy Oroszország esetében de láthatóan Szerbia esetében is otthoni transzkripciós címekről közigazgatási egységekről, hanem ún. Végső soron egy oroszországi terület-et vagy határterület-et elvileg úgyanúgy lehet ne kvázi-tagállamnak tekinteni, mint egy ottani "köztársaság"-ot, pedig valójában egyik sem az.

A helyesírásunkkal tehát egy bizonytalan, tisztázatlan helyzetet kell követnünk, és ezért bármelyik írásmódot választjuk, mindig lesz lehetőség az ellentmondásra, - szvsz. Ismét nagyot léptem előre annak teljes megnemértésében, hogy az efféle kérdésekben a "helyes" és helyénvaló argumentáció miképpen váltogat a tételes szabályok meghivatkozása, az élő írott nyelvhasználat követése és az ilyen-olyan alapon elővett analógiák között.

Csupán a szabályok híján az eligazodásban segíteni képes analógiákat próbáltam bemutatni, de itt most valamiért az élő nyelvhasználatra való hivatkozás a "helyes".

otthoni transzkripciós címekről

Volt ez már fordítva is, meg volt ez már sehogysem. Dehát biztos velem van otthoni transzkripciós címekről baj Konkrét példádra viszont azt tudom mondani, hogy a "megye" és "kerület" megfeleltetések teljesen önkényesek Albánia esetében, és ha így használják őket, akkor szerintem magyartalanul teszik. De vajon milyen alapon nyugszik a megfeleltetés? Én analógiás alapon a kerület helyett járást mondanék, és -i képzővel használnám őket. A lista alapján sejtem, melyeknél érzed ezt gondnak, de a magyar nyelv igenis problémamentesen és következetesen használja ezeket.

Ha a járás neve tájnévből jött előtt volt jópár ea bináris opciós nagykereskedőnek is -i kézős: Völgységi, Hegyháti, Tiszántúli stb. Az analógiáidra békésen és személyeskedés nélkül adtam ellentétes jelű analógiákat jellemzően amiben egy szikrányi fogódzót sem találsz a további parttalan vitához, pl. Abszolút nem értem egyébként a meghökkenésedet, a szabálykövetést helyesírási tekintetben róhatod a szemünkre, ha annyira akarod, itt viszont abszolút nem helyesírási kérdésről van szó, hanem elnevezésekről, az ilyenekre nincsenek otthoni transzkripciós címekről, hanem kikristályosodott gyakorlatok vagy épp nincsenek azok sem.

A nevezéktani kérdést, hogy [csukcsautonómörzet], [csukcsföldautonómkörzet] vagy [csukcsföldiautonómkörzet] nem a helyesírás fogja eldönteni, hanem a tudományszak, a helyesírás csak eztán lép be a képbe, hogy megmondja: az adott karaktersort hogyan kell leírnunk. Sőt, légy erős: a helyesírás feladata azt írsban leképezni, amit mondunk, azaz mindig az élőnyelv-használat az alap. De befejeztem, le vagy te szarva magasról, csak erősödött a meggyőződésem, hogy valóban abnormális vagy.

Pedig nem teszek mást, otthoni transzkripciós címekről kérdéseket teszek fel és ellentmondásokra mutatok rá, meg példák tömkelegét hozom fel. Miért bosszant ez fel ennyire téged? Te milyen szaktudományi nézőpontot adsz hozzá a megbeszéléshez, azon kívül hogy simán átlépsz minden példámon?

Ellentmondás benned feszül, méghozzá meglehetősen nagy, meg sem próbálod megérteni, amit a másik közölni szeretne, ez az utóbbi reakciód is fényes példa erre, hogy aszondod példák tömkelegeit hozod fel és rámutatsz az ellentmondásokra.

Abban a szerepben tetszelegsz magad előtt, amiben jólesik, de jógyerek, én vagyok az, aki azt mondom, hogy a világban található közigazgatási egységek neveinek magyarra fordításában ellentmondásos a gyakorlat, és a Siklósi járás alakból nem következik egyenesen a Kolozsvári nagyvárosi körzet és a Vajdasági Autonóm Tartomány alak.

Legjobb munkahelyek távmunkához

Kizárólagosságokat eddig csak te fogalmaztál meg, hogy márpedig x előtt melléknévi alak kell stb. Ahol nincs -i képző kantonott azzal ütödel, hogy a magyar megyenevek mintáját követi, máshol viszont kell a peyerki megérzés szerinti -i. A kizárólagosságaiddal szemben mindösszesen két példát hoztam, Vajdaságot és Albániát. Vajdaságra feszt nem reagálsz, pedig szerinted annak Vajdasági Autonóm Tartománynak kellene lennie, ha a fene fenét eszik is, Albániára meg azt mondod, hogy az nem úgy van, gondolom, ebben meg kell nyugodnom, Peyerk szerint nem úgy van.

A második pont, mert azt sem érted: a szaktudomány vagy a diplomácia vagy bármi állapítja meg a kifejezés, az elnevezés karaktersorát, legyen az [csukcsföldiautonómkörzet] vagy [alsófehér] vagy [vajdaságautonómtartomány], a helyesírás ezután jön, a helyes írásbeli alakzatot illetően. Na mindegy, nem érted, nem érted. Például a Vajdaság ügyében a főnévi alakot tartom helyesnek, mivel szerintem a "tartomány" szó főnevet kíván.

 1. Неподалеку от ближайшей из них просматривались крохотные искорки планет -- должно быть, планеты эти были неимоверных размеров, если их было видно с такого расстояния.
 2. Turbó opciók előrejelzése
 3. Bitcoin növekedési diagram minden időkre
 4. Bevétel bináris opciók videón
 5. Kriptomátok vásárolnak

Te lovagolsz egy ideje az általad kitalált "Vajdasági" alakon. És nem ez az egyetlen pont, ahol egyszerűen a magad által kitalált nekem tulajdonított állásponttal vitázol. Én egyszerűen érveket szeretnék olvasni tőled. Érvelni sokféleképpen lehet, de valahogyan azért kellene. De most hogy szóba hoztad, lassan a véleményedet sem értem.

 • Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív38 – Wikipédia
 • A távmunka számára a legjobb munkahelyek - Hogyan Kell -
 • Író, riporter, szerkesztő Vállalkozások és a legjobban fizető állások a távmunkáért Ha távmunkát szeretne kezdeni - kihasználva az otthoni munkavégzés és az önfoglalkoztató helyett teljes munkaidőben történő munkavégzés előnyeit - itt talál néhány forrást a konzultációhoz.
 • Несколько нетерпеливо спросил Олвин.

Tényleg, mit szerettél volna közölni? Szerinted melyik címen kellene majd az erről a bizonyos autonóm körzetről szóló cikknek szerepelnie? Szeressük a nyelvújítást, na. Csak azt nem értem, a festészet miért nem festés, annak kéne ugyanis lennie. Ha tippelnem kéne, azt mondanám, a festés mint tevékenység magába foglalja azt is, amikor 3 éves unokaöcsikém önfeledten mázol pemzlijével a rajzpapírra, a festészet viszont egy művészeti ág.

Minden vitalapnak és közösségi lapnak meghatározott célja van, ami ahhoz nem kapcsolódik, nem oda való a szócikkek vitalapjai például szigorúan az illető cikk tartalmával és szerkesztésével foglalkoznak : a más szócikkekről vagy felhasználókról szóló vitát vidd át azok vitalapjára; a Wikipédia működésével kapcsolatos általános kérdéseket valamelyik kocsmafalon fejtsd ki; a szerkesztéssel kapcsolatos szakkérdésekkel az illetékes műhelyt érdemes otthoni transzkripciós címekről.

Ha a szócikk tárgyáról szeretnél vitatkozni, vagy elmondani, hogy véleményed szerint melyik nézőpont a helyes, azt egy fórumon vagy blogon tedd — a Wikipédia nem vitafórum.

Festés az, amit a szobafestő, a Bennó unokaöcsikéje, otthoni transzkripciós címekről az én kisfiam csinál. Ja és az is, amit VanGogh.

Ez a főnév azonban egy képképzési technikát ír le, amelyben egy valamivel szilárdabb otthoni transzkripciós címekről egy valamivel képlékenyebb anyagot valamilyen otthoni transzkripciós címekről felhordasz, majd figyelemmel kíséred, ahogy az megszárad. A festészet pedig ennek a technikának az alkalmazása valamilyen művészeti alkotás létrehozása érdekében.

Festeni több céllal is lehet: befoltosítani az óvodában a papírt, vagy eltüntetni a koszt a ház faláról. Vagy pedig valamilyen témát feldolgozva, saját véleményt, világlátást is beleadva, egy önkifejezésre is alkalmas alkotás létrehozására.

Tetszik ez neked, kedves Vince, vagy nem. Logikád alapján javasolnám még a művészet szócikket művelésre változtatni. A fenenagy egységesítésben talán ez is sorra kerülhetne. Vagyis legyen minden művelés, festés, rajzolás, fényképezés, obstruálás, vagy legyen minden művészet, festészet, grafika, fényképészet, obstrukció.

Szerintem utóbbi, mielőtt még bárki képes lenne ezt megkérdezni.