Beállítások: Általános (előzetes tervezés) párbeszédablak

Kapcsolt program opciók áttekintése

Ez a funkció csak meghatározott moduláris csomagokban érhető el.

Az új „Windows 10” operációs rendszer a használhatóságot tűzte zászlajára

Ebben a párbeszédablakban határozhatja meg, hogy a tervezési objektumokkal összekapcsolt funkciók alapértelmezés szerint védendőek legyenek-e. Ezen túlmenően az előzetes tervezésből származó kapcsolási rajzok generálásának viselkedését határozhatja meg.

bináris opciók szabályozói a legpontosabb bináris opciós stratégia

A legfontosabb dialóguselemek áttekintése: Készülékvédelem funkciók generálásánál: Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a tervezési objektummal összekapcsolt funkciókat a program automatikusan készülékvédelemmel látja el.

Ennek megfelelően tervezési objektumok elhelyezésénél és hozzárendelésénél, valamint funkciók tervezési objektumhoz való generálásánál a program a vonatkozó funkciókhoz automatikusan a Készülékvédelem azonosító : tulajdonságot rendeli hozzá. Ez a védelem mindenekelőtt egy funkcióhoz hozzárendelt cikkekre érvényes, de funkciók törlését is megakadályozza.

A CHM-BAU program verziók áttekintése

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a tervezési objektumokkal összekapcsolt funkciók alapértelmezésben védelem nélküliek. Kapcsolási rajz generálása csoportmező Kapcsolási rajzok az előzetes tervezésből kiindulva generálhatók a hozzárendelt makrókkal rendelkező tervezési objektumok tervlapböngészőbe történő húzásával. Ennek során minden makró külön tervlapon vagy több makró egy tervlapon helyezhető el.

A program a tervalapnevet a tervezési objektum fölérendelt szegmensének szerkezetazonosítójából határozza meg automatikusan. Módosításvédelem tervlapok generálásánál: Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program a makrókból generált tervlapokat automatikusan ellátja módosításvédelemmel.

Beállítások: Általános (előzetes tervezés) párbeszédablak

Ennek megfelelően ezekhez a tervlapokhoz a Módosításvédelem azonosító: lesz hozzárendelve. Ezáltal a kapcsolt program opciók áttekintése és a rajtuk elhelyezett funkciók módosításokkal szemben védve vannak és utólag már nem szerkeszthetők, nem törölhetők stb. Az előzetes tervezésen keresztüli módosítások a Részletes tervezés aktualizálása funkción keresztül lehetségesek.

hogyan fog működni az internet tárolható e bitcoin

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a makrókból generált tervlapok védtelenek maradnak és utólag szerkeszthetők. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a tervezési objektumok egyes alkotóelemei nem kerülnek átvitelre a létrehozandó tervlapok szerkezetazonosítóiba. A tervlapok szerkezetazonosítói esetében csak a szerkezetszegmensek szerkezetazonosítói számítanak.

Ebben az esetben egy tervezési objektum szerkezetazonosítóinak egyes alkotóelemei csak azokra a funkciókra kerülnek átvitelre, amelyekhez a tervezési objektumnál van egy kapcsolt program opciók áttekintése. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a tervezési objektumok egyes alkotóelemei átvitelre kerülnek a létrehozandó tervlapok szerkezetazonosítóiba.

A tervlapok szerkezetazonosítói esetében a szerkezetszegmensek minden szerkezetazonosítója számít. Ennek az a következménye, hogy egy tervezési objektum szerkezetazonosítónak egyes alkotóelemei a tervlapon elhelyezett összes funkcióra átvitelre kerülnek.

internetes munka befektetés nélkül magánház ahol gyorsan pénzt lehet keresni

Több makró elhelyezése egy tervlapon: Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program több makrót helyez el automatikusan egy tervlapon mindaddig, amíg ott hely van. Ezután új tervlapot generál és a következő makrókat azon helyezi el.

Adat csatolása Az objektumokhoz adat információt csatolhat a digitalizálás közben. Bár blokkattribútumként is tárolhatók adatok az AutoCAD Map 3D programban, bonyolultabb elemzések végezhetők el, ha az adatok tárolására az alábbi módok egyikét használja: Az objektumhoz kapcsolt adat objektumadatként kerül tárolásra a rajzban. Az objektumhoz kapcsolt adat külső adatbázisban kerül tárolásra. Feliratpont kijelölése A feliratpont az a pont, amely a digitalizált objektumot leíró szöveg beillesztéséhez használható. A digitalizálás során minden objektumhoz megadhat feliratpontot.

Ha a fadeev bináris opciók objektumot egy már meglévő tervlapra húzza, akkor azt a program ott helyezi el ha van hely ; ellenkező esetben új tervlapot generál.

Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a program minden makróhoz külön tervlapot generál.

Digitalizálás beállítása

Széltől mért távolság: Ha több makrót helyez el egy tervlapon, akkor a makrók tervlapszéltől mért minimális távolságát itt határozhatja meg. Makrók közötti távolság: Ha több makrót helyez el egy tervlapon, akkor a makrók egymástól való minimális távolságát itt határozhatja meg.

Makrók elhelyezése egymás alatt: Ez a jelölőnégyzet csak a Több makró elhelyezése egy tervlapon beállítás engedélyezése esetén érhető el. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program a több makrót automatikusan egymás alatt helyezi el a tervlapon.

A képernyőbeállítások működése Windows 10 alatt

Ebben az esetben a Széltől mért távolság és a Makrók közötti távolság beállítások az Y-irányú elhelyezésre vonatkoznak. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a program a több makrót automatikusan egymás mellett helyezi el a tervlapon.

bináris opciós kötetek a vevő opcióra jogosult

Ebben az esetben a Széltől mért távolság és a Makrók közötti távolság beállítások az X-irányú elhelyezésre vonatkoznak. Lásd még.